2019.g.2.septembrī notika projektā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” iesaistītā akadēmiskā personāla kopsapulce, kurā tika apspriesta

·         stažēšanās uzņēmumos pie komersantiem,

·         profesionālās angļu valodas apgūšana, izmantojot dažādus digitālos rīkus, tiešsaistes platformas  un mācību formas, kas veicinās līderības  un digitālo prasmju attīstību.