Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  akadēmiskajos amatos vēlētie darbinieki, kas stažējās uzņēmumos.