Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  akadēmiskajos amatos vēlētie darbinieki, kas stažēsies uzņēmumos.