Nodarbību grafiki

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku profesionālās angļu valodas un profesionālas kompetences paaugstināšanas nodarbības

Nodarbības 2019./2020.st.g. I pusgadā   notiks  no   2019.gada 5.septembra līdz 2019.gada 19.decembrim

Lower Intermediate

Pirmdienās, ceturtdienās

14.00.-15.30.

216.aud.

N.Šalajeva

Intermediate

Pirmdienās, ceturtdienās

15.30.-17.00.

217.aud.

I.Špeļkova

Higher-intermediate 

Pirmdienās, ceturtdienās

15.30.-17.00.

216.aud.

N.Šalajeva

Advanced

 Pirmdienās, ceturtdienās

11.30.-13.00.

216.aud.

N.Šalajeva

 1. Arbidāne  Iluta

 1. Dembovska  Iveta 

 1. Ežmale Sandra

1. Beinaroviča –Litvinova  Irēna

 2. Čerpinska  Aija

 2. Grabusts Pēteris

 2. Klodāne  Aļona

 2. Kijaško Mihails

 3. Martinovs Andris 

 3. Igavens Andris

 3. Lonska  Jeļena

 3. Koļčs Guntis

 4. Matisovs Ivars 

 4. Kangro Ilmārs

 4. Mietule  Iveta

 4. Litavniece Lienīte

 5. Mežinska Silvija 

 5. Kodors Sergejs

 5. Zvaigzne  Anda

 5. Silineviča Irēna

 6. Narica Pāvels 

 6. Kotāne  Inta

  

 6. Znotiņa Daina

 7. Pleikšnis Staņislavs 

 7. Teilāns Artis

 

 

 8. Puzule Anita

 8. Teirumnieka Ērika

 

 

 9. Silicka  Inese

 9. Teirumnieks Edmunds

 

 

 10. Tretjakova Rasma

 10. Volkova Jeļena

 

 

 11. Višķers  Ēvalds

 

 

 

 12. Žubule  Ērika