Nodarbību grafiki

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku

profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo prasmju kompetences paaugstināšanas nodarbības  
2020./2021.st.g. I. pusgadā