Nodarbību grafiki

Akadēmiskā personāla specializētās mācības kompetenču pilnveidē sadarbībai ar nozari:
Integrālās izaugsmes prasmju pilnveidošana (21.12.2021.-28.02.2022.)

21.12.2021.- Ievads. SQ pašrefleksijas prasme, garīgā inteliģence (Zoom tiešsaiste) J.Rubenis
                      Mentālā vai intelektuālā inteliģence, korektas un atvērtas domāšanas prasmes,
                       intelektuālā prasme atpazīt komunikācijas kļūdas.

11.01.2022
.- EQ. Emocionālā inteliģence (Zoom tiešsaiste) I.Paičs
                       Emocionālā inteliģence, izpratne, emociju izpaušana, reakcija uz otra cilvēka
                       paustajām emocijām savstarpējā saskarsmē.

14.01.2022. RTA akadēmiskā personāla specializētās  mācības kompetenču
                      pilnveidē sadarbībai ar nozari - uzstāšanās prasmju 
                     pilnveidošana. lektore Zane Daudziņa

04.02.2022.-IQ. Mentālā inteliģence. BQ. Ķermeņa inteliģence.  J.Rubenis un I.Paičs 
                      Ķermeņa inteliģence, prasme uztvert un izmantot ķermeņa valodu, zināšanas un atmiņu.
                      Pašrefleksijas prasmju izmantošana saskarsmē ar kolēģiem, partneriem, studentiem.

Laika menedžmenta prasmju pilnveidošana (01.12.2021.-20.12.2021.)
Nodarbībām individuāls grafiks.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku
profesionālās angļu valodas pilnveides nodarbības  2021./2022.st.g. rudens semestrī ir noslēgusies .