Nodarbību grafiki

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku
profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo prasmju kompetences paaugstināšanas nodarbības  
2019./2020.st.g. I pusgadā  notiek  no  2019.gada 5.septembra līdz 2019.gada 19.decembrim