Nodarbību grafiki

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku

profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo prasmju kompetences paaugstināšanas nodarbības  
2019./2020.st.g. II. pusgadā  


No 2020.gada 19.marta līdz 28.maijam

nodarbības notiek attālināti!