Nodarbību grafiki

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku

profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo  kompetenču pilnveides nodarbības  2020./2021.st.g. pavasara semestrī 01.02.- 20.05. ir noslēgušās.