Nodarbību grafiki

Akadēmiskā personāla specializētās mācības kompetenču pilnveidē sadarbībai ar nozari:
Integrālās izaugsmes prasmju pilnveidošana (21.12.2021.-28.02.2022.)

21.12.2021- Ievads. SQ pašrefleksijas prasme, garīgā inteliģence (Zoom tiešsaiste) J.Rubenis
11.01.2022.- EQ. Emocionālā inteliģence (Zoom tiešsaiste) I.Paičs
04.02.2022.-IQ. Mentālā inteliģence. BQ. Ķermeņa inteliģence.  J.Rubenis un I.Paičs

Laika menedžmenta prasmju pilnveidošana (01.12.2021.-20.12.2021.)
Nodarbībām individuāls grafiks.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku
profesionālās angļu valodas pilnveides nodarbības  2021./2022.st.g. rudens semestrī ir noslēgusies .