Nodarbību grafiki

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku

profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo  kompetenču pilnveides nodarbības  
2020./2021.st.g. pavasara semestrī
1.;2.grupas janvārī,  3.;4.grupas februārī-martā,  attālināti


2020./2021.st.g. pavasara semestrī 01.02.- 20.05. attālināti