Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  akadēmiskajos amatos vēlētie darbinieki, kas stažēsies uzņēmumos, apgūs profesionālo angļu valodu un
 pilnveidos specializētās kompetences: līderības, sadarbības un digitālās prasmes.