Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  akadēmiskajos amatos vēlētie darbinieki, kas stažēsies uzņēmumos, apgūs profesionālo angļu valodu un pilnveidos specializētās kompetences:
 līderības, sadarbības un digitālās prasmes.