Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  akadēmiskajos amatos vēlētie darbinieki, kas stažēsies uzņēmumos, apgūs profesionālo angļu valodu un pilnveidos specializētās kompetences: līderības, sadarbības un digitālās prasmes.

Studiju virziens

“Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Studiju virziens

“Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

N.p.k.

Vārds  Uzvārds

Amats

 1.  

Iveta Mietule 

Profesore 

 1.  

Irēna Silineviča

Profesore 

 1.  

Iluta Arbidāne 

Asoc. profesore 

 1.  

Anda Zvaigzne 

Asoc. profesore 

 1.  

Ērika Žubule 

Asoc. profesore 

 1.  

Lienīte Litavniece

Docente

 1.  

Jeļena Lonska 

Docente 

 1.  

Irēna Beinaroviča –Litvinova 

Lektore 

 1.  

Aija Čerpinska 

Lektore 

 1.  

Iveta Dembovska 

Lektore 

 1.  

Aļona Klodāne 

Lektore 

 1.  

Inta Kotāne 

Lektore 

 1.  

Anita Puzule

Lektore 

 1.  

Inese Silicka 

Lektore 

 1.  

Ēvalds Višķers 

Lektors

 1.  

Jeļena Volkova

Lektore 

 1.  

Daina Znotiņa 

Lektore 

N.p.k.

Vārds uzvārds

Amats

 1.  

Andris Martinovs

profesors

 1.  

Edmunds Teirumnieks

profesors

 1.  

Pēteris Grabusts

profesors

 1.  

Artis Teilāns

profesors

 1.  

Ilmārs Kangro

asoc.profesors

 1.  

Pāvels Narica

docents

 1.  

Sergejs Kodors

docents

 1.  

Rasma Tretjakova

docente

 1.  

Sandra Ežmale

docente

 1.  

Staņislavs Pleikšnis

docents

 1.  

Ērika Teirumnieka

lektore

 1.  

Mihails Kijaško

lektors

 1.  

Ivars Matisovs

lektors

 1.  

Silvija Mežinska

lektore

 1.  

Andris Igavens

lektors

 1.  

Guntis Koļčs

lektors