Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.” 

Projekta numurs: 8.2.2.0/18/A/016

 Jaunais studiju gads ir ne tikai studentiem jaunu zināšanu un pieredzes uzkrāšanas laiks, bet arī mācībspēkiem kompetenču pilnveidošanas laiks. 2019.gada septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  33 mācībspēki  tāpat kā viņu studenti  uzsāka  mācības.   

RTA projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” iesaistītie  mācībspēki  pilnveidos digitālās un profesionālās angļu valodas prasmes, attīstīs līderības un sadarbības  kompetences,  ir plānots integrēti apgūt angļu valodas kursa saturu, izmantojot dažādus digitālos rīkus, tiešsaistes platformas u.tml., kā arī  tiks izmantotas mācību formas, kas veicinās līderības un sadarbības prasmju attīstību.  (problēmsituācijas, iniciatīva, kopīgas rīcības plānošana u.tml.).

 Mācības notiek  mazās  grupās (4-12 cilvēki)  divas reizes nedēļā  atbilstoši iepriekš noteiktajam angļu valodas zināšanu līmenim  un  digitālajā vidē, kurā speciāli šim mērķim ir izveidota mācību platforma.