2019.09. - Jaunais studiju gads

2019.06. - Š.g. jūnijā notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  nr. 8.2.2.0/18/A/016  iesaistītā akadēmiskā personāla angļu valodas prasmju testēšana, kā rezultātā dalībnieki sadalīti četros angļu valodas prasmju līmeņos:  Lower Intermediate, Intermediate, Higher-intermediate, Advanced. 

 Angļu valodas prasmju paaugstināšanas apmācības  projekta dalībniekiem  sāksies  jau 2019.gada septembrī saskaņā ar nodarbību grafiku.