Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ar  2019. gada septembri projekta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akadēmiskajā darbā tiks iesaistīti doktoranti studiju virzienos:

 “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”“Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”


  

Doktorantu nodarbību saraksts