Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ar  2019. gada septembri projekta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akadēmiskājā darbā tiks iesaistīti doktoranti

studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Joma

1.       

Juna KJAKŠTA

Darba un komerctiesības

2.       

Inga PUMPURE

Grāmatvedība un finanses

3.       

Marina SMIRNOVA

Personāla vadība un organizācijas kultūra

 

studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Joma

1.       

Dainis KĻAVIŅŠ

Lāzerfizika

2.       

Anda ABUŽE

Sensoro tīklu projektēšana un datu apstrāde

3.       

Aivars VILKASTE

Matemātika

 

 

Doktorantu nodarbību sarakstu skatīt https://luis.lu.lv/pls/ra/pub_nod.main?l=1&p_au=R&p_mg=FO0050#skatit