mācību norises kvalitātes novērtējuma aptaujas (2019.12.) rezultāti

Nodarbību kvalitātes novērtējuma aptaujas (2019.12.) rezultāti

Aptauja tiek veikta, lai novērtētu nodarbību norises kvalitāti, atbilstību projekta mērķiem, veiktu uzlabojumus.