Atsauksmes par profesionālo pilnveidi

Viedoklis par akadēmiskā personāla angļu valodas pilnveides aktivitātēm 2021.pavasara semestrim noslēdzoties.

Kursu ietvaros klausītāji apgūst leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļauj viņiem pietiekami precīzi un brīvi izteikties par kursā apgūtajām tēmām mutvārdos un rakstveidā.
Kursa ietvaros klausītāji ir attīstījuši komunikatīvo valodas kompetenci, t.i., lingvistisko, sociolingvistisko un pragmatisko kompetenci un spēj atbilstoši un prasmīgi  iegūtās valodas zināšanas pielietot ikdienā un profesionālajā jomā. 
Kursu dalībnieki saprot sarežģītus un garākus tekstus par dažādām jomām un spēj atšķirt slēptās nozīmes. Viņi prot izteikties brīvi un spontāni bez uzkrītošas izteicienu meklēšanas, izmantot valodu elastīgi un efektīvi sabiedriskām, mācību un darba vajadzībām.
Kā būtiskākos faktorus, kas ir sekmē veiksmīgu valodas apguvi, ir jāatzīmē, pirmkārt, regulāras nodarbības divas reizes nedēļā, vienā un tajā pašā laikā, otrkārt, mūsdienu tehnoloģiju izmantošana, kā arī sevišķa nozīme ir  klausītāju  motivācijai un  atbildīgai attieksmei  angļu valodas pilnveidē.      
Profesionālās pilnveides kursu vadītāja N.Šalajeva

RTA docētāju atsauksmes par Digitālās kompetences pilnveides kursiem

Kā atzina projekta docētāji, Digitālās kompetences pilnveides kursi bija vienreizēja iespēja apgūt IT rīkus, kas tiks izmantoti savu studiju kursu pilnveidei, nodrošinot gan attālināto studiju procesu, gan arī klātienes nodarbības. Kursu laikā tika apgūtas jaunas prasmes un IT rīki, kas ir pieejami  globālajā tīmeklī, ir salīdzinoši vienkārši pielietojami, un noteikti sekmēs gan manu, gan manu studentu digitālo kompetenci profesionālajā jomā.

Aija Čerpinska 
Mūsdienās ikviena augstākās izglītības mācībspēka  ikdiena  nav iedomājama bez digitālās kompetences un  tās dažādu prasmju efektīvas izmantošanas. 
Pirms Covid 19 krīzes nebiju akīvi izmantojusi  studijas attālināti un tiešsaistē, ikdienas darbs digitālajā vidē man kā mācībspēkam ir iziacinājumu pilns,  tāpēc šie kursi bija nepieiciešami  un   deva iespēju pilnveidot manas digitālās prasmes.
Kursu programmas apgūšanas rezultātā  varēšu efektīvāk strādāt ar informācijas atrašanu un pielietošanu,   ievērojot autortiesības, kā arī lietot apgūtās prasmes  drošības līzdekļu izmantošanai datu aizsardzībā.  Novērtēju kompetences  digitālā satura veidošanā (attēli,  video un audio failu sagatavošana u.c.) un tādas  programmatūras kā Microsoft Whiteboard un  ZoomIt izmantošanā.   Tika iegūtas zināšanas   e-platformu Microsoft Teams un Moodle  plašākai pielietošanai,  to aprobēšu aptauju un videostraumēšanas rīku lietošanā un  studentu sasniegumu analīzē.

Anita Puzule 
Digitālās kompetences pilnveides kurss papildināja un nostiprināja manas kā lietotāja zināšanas par MS Teams un Moodle. Es uzzināju kā dažādos veidos var pielietot MS Teams piezīmju grāmatiņu (Notebook), kā arī  Moodle lietošanas dažādas iespējas, ko iepriekš nebiju izmantojusi. Ieguvu jaunas prasmes video ierakstīšanā un tā koriģēšanā. Tāpat pasniedzēji mums parādīja dažādas iespējas, kā var iegūt bezmaksas attēlus, video, izveidot aptaujas anketas, grafikus u.c. 

Tāpat pasniedzēji mums parādīja dažādas iespējas, kā var iegūt bezmaksas attēlus, video, izveidot aptaujas anketas, grafikus u.c. 

Angļu valodas apguve 2020.gada pavasara semestrī noslēgusies ar pārbaudījumu-  RTA docētāju atsauksmes par aizvadīto apmācības posmu

Aļona Klodane

Šīs angļu valodas nodarbības bija ļoti lietderīgas. Vērtīgi bija tas, ka šo divu semestru laikā mēs pilnveidojām ne tikai ar savu profesiju saistītās tēmas, bet arī izskatījām vairākus ikdienas jautājumus. Īpaši man patika strādāt Teams platformā attālināti, jo radās iespēja vairāk attīstīt savas runāšanas prasmes, saņemot kvalitatīvus pasniedzējas komentārus. Ceru, ka darbs nākamajā studiju gadā būs tik pat veiksmīgs kā šogad. 

Lienīte Litavniece
Fantastiska iespēja, kas lika mums uz 3 stundām nedēļā aizmirst par visiem citiem darbiem un nodoties sevis izglītošanai. Ļoti patika attālinātās nodarbības, kuru laikā sanāca vēl vairāk komunicēt. Pasniedzēja prot iedvesmot, paskaidrot, lai būtiskās lietas paliktu atmiņā. Uzskatu, ka kursu apgūšanā tika izmantotas ļoti veiksmīgas grāmatas, tikai žēl, ka tās ir jāatgriež, kas liegs iespēju lieku reizi atvērt un paskatīties, kas tieši konkrētajā lappusē bija minēts.

 Iveta Dembovska
Angļu valodas  mācības deva iespēju papildus gūt zināšanas gramatikas, klausīšanās un jaunu jēdzienu apguvē. Tā ka mācības  notika attālināti, tā bija arī iespēja satikt kolēģus "ekrānā", kas deva daudz pozitīvu emociju.  


RTA docētāju atsauksmes par angļu valodas apguvi tālmācībā- izmantojot MS Teams programmu

Silvija Mežinska
Nu jau vairāk kā mēnesi arī angļu valodas nodarbības ESF projektā RTA akadēmiskā personāla  stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, norit attālināti. Tā kā platformas Microsoft Teams iespējas ir pietiekami plašas, tad veiksmīgi tiek nodrošināta gan mutiskā komunikācija ar grupas dalībniekiem, gan tekstu klausīšanās daļas, gan gramatikas tēmu apguve, izmantojot mācību grāmatu un pedagoga demonstrētos piemērus prezentācijās. Šāda pieeja viennozīmīgi pilnveido  visu kursu dalībnieku digitālās prasmes un angļu valodas zināšanas,  kā arī, protams, spēju organizēti, mērķtiecīgi strādāt, izmantojot visas mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

 Anda Zvaigzne
Microsoft Teams ir laba iespēja apgūt angļu valodu no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets.   Sākumā vajadzēja pielāgoties programmas izmantošanai, bet tas notika tikai pirmajā angļu valodas nodarbībā.  Angļu valodas apguve ar šo  programmu  deva pieredzi, kas būs noderīga turpmāk organizējot savas nodarbības, sapulces ar kolēģiem.

 Aļona Klodāne
Sākumā bija neliels uztraukums vai varēsim turpināt mūsu angļu valodas nodarbības, bet piedāvātā iespēja darboties Microsoft Teams izrādījās ļoti veiksmīga. Jau no pirmās tiešsaistes nodarbības sapratu, ka strādāt Teams nav sarežģīti. Pozitīvi ir tas, ka izmantojot šo programmu saglabājas iespēja online komunicēt ar pasniedzēju, kopīgi pildīt uzdevumus, pārrunāt neskaidrus jautājumus. Varbūt tikai pašā sākumā vajadzēja nedaudz pielāgoties darbam, piemēram, zināt kad ieslēgt, kad izslēgt mikrofonu, vai ērtāk ir lietot mobilo aplikāciju. Kopumā varu teikt, ka man tā noteikti ir pozitīvā pieredze, jo iegūtās iemaņas varu izmantot savā turpmākajā darbā.


  

Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2021. gada 31. maijs, 12:50