Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

projekts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/016
Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 30.11.2022

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.


Projekta aktualitātes

09.09.2019.- Jaunais studiju gads

02.09.2019.- Notika projektā iesaistītā akadēmiskā personāla kopsapulce