Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"
projekts Nr.8.2.2.0/18/A/016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 30.11.2022 

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.

Projekta aktualitātes
09.09.2019.- Jaunais studiju gads 
02.09.2019.- Notika projektā iesaistītā akadēmiskā personāla kopsapulce
06.12.2019.- Veikta mācību norises kvalitātes novērtējuma aptaujaLower Intermediate Intermediate Leadership
   
Higer Intermediate Advanced Digital Skills

English in pictures