Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekts Nr.8.2.2.0/18/A/016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 30.11.2022 
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.

Projekta notikumi un aktualitātes
Elementary Intermediate Leadership
   
Upper Intermediate Advanced Digital Skills
English in pictures