Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  akadēmiskajos amatos vēlētie darbinieki,
kas stažēsies uzņēmumos, apgūs profesionālo angļu valodu un
 pilnveidos
specializētās kompetences: līderības, sadarbības un digitālās prasmes.